fbpx
Главна сестра

Завършила медицински институт в гр. Враца през 1983 г. със специалност “медицински фелдшер”.

Валя Колева e работила на селски фелдшерски участък в общините Варна и Монтана, в бърза помощ към поликлиника в община Г. Дамянов и като старша мед.сестра в дом за психично болни в с. ГОВЕЖДА, ОБЩ. Г. ДАМЯНОВО

Победител в национален конкурс “Спешни състояния в кардиологията”.

Завършила курс по реанимация и анестезиология във Военно морска болница Варна.