fbpx
Управител

Доктор по социално управление. Професор по мениджмънт и комуникации. Член на Център за защита на правата в здравеопазването.

Професор Миронова е ръководител на катедра „Управление“ в УНСС гр. София. Задно с над 50 публикации и научни изследвания в областта на мениджмънта, комуникоциите и управлението на човешките ресурси, има богат опит в аурометрията и биорезонансния анализ.