fbpx
Психотерапевт и арттерапевт

Завършила Институт по психотелесна психотерапия. Специалист по арттерапия: терапия на стреса, трениране на паметта, групова арттерапия.

Жени има множество изложби на картините си, рисувани с пръсти. Нейни творби притежават колекционери от три континента. Използва уменията си в рисувнето и дълбоките си познания за човешката душа в свой уникален, авторски метод за групова терапия, основана на арттерапията. Методът й се ползва с огромна популярност и успех.