fbpx
Главен консултант

Завършила медицина във Висш Медицински институт в София през 1993 година и придобила специалност “Вътрешни болести” през 2001 година.

Д-р Евгения Гергова е работила като участъков лекар в Поликлиника гр. Бойчиновци и като общопрактикуващ /личен/ лекар в община Бойчиновци.

От 15.02.2002 г. е завеждащ медицинска служба в Медицински институт на МВР към ОДМВР – Монтана.

От 2006 г. е дипломиран лекар-хомеопат, а през 2021 г. завършва курс по Кранио-сакрална остеопатия.