fbpx

За висок дух и самочувствие 

Възрастните хора страдат от множество заболявания и имат различни страхове, които са свързани с живота и възрастта им. За нас е изключително важно да подкрепяме тяхното ментално здраве и да поддържаме положителните емоции, което пряко повлиява и на продължителността на живота им. Нашият психотерапевт:

  • тества всеки потребител при настаняването му и изготвя личен план за поддържане на психическото му здраве;
  • поддържа лични контакти и провежда разговори с интензивност, определена от състоянието на потребителя;
  • организира един път в месеца арт терапевтична група, където в приятна и творческа атмосфера работи за възстановяване на вътрешната хармония и психичния комфорт, разрешаване на проблеми и конфликти, преодоляване на травматични събития и траура, справяне с лични страхове, изграждане на навик за овладяване на духа при кризисна ситуация или стрес и др.
  • провежда сеанси за подобряване на паметта и поддържане на когнитивните функции на мозъка.

Професионална психотерапия

Работим по уникален, авторски метод, разработен от консултанта ни по психотерапия, чрез който се преодоляват проблеми с паметта, с безпокойството, с „мозъчната мъгла“, проявена като следствие от Ковид и други заболявания. Целта ни е да подобрим общото психично състояние и работата на мозъка, а оттам и самочувствието на възрастния човек