fbpx

Здравни грижи

Нашата цел е да  поддържаме в добро здраве хората, пребиваващи в “Smart Social Care” чрез подходящи грижи:

 • за здрави потребители чрез профилактика;
 • при пост Ковид синдром;
 • при хронични заболявания: хипертония, артрити и артрози и др;
 • след хоспитализация при леки инсулти и инфаркти;
 • след оперативна смяна на стави и медицинска рехабилитация;
 • в случай на възникнали нови проблеми по време на настаняването.

Личен подход към всеки  потребител

Нашата услуга по медицинско наблюдение включва:

 • Личен план за медицински грижи
 • Временен личен лекар
 • Сестрински грижи
 • Ежедневен мониторинг на жизнените показатели: кръвно налягане, сатурация, нива на кръвна захар, двигателна активност
 • Приемане на лекарства и извършване на манипулации по предписание
 • Организиране на лекарско наблюдение при необходимост
 • Неотложна помощ
 • Придружител до лекарски и зъболекарски кабинети
 • Емпатия и добро отношение.

Информираност и отчетност

Нашата главна сестра координира грижата за всеки резидент  и води индивидуално, подробно, лично досие за положените  грижи и за здравословното състояние на потребителя. При негово съгласие, роднините имат непрекъснат онлайн достъп до тази информация.

Екип от специалисти, отдадени на своята работа

Нашият екип от консултанти и специалисти на място притежава необходимите образование, опит и компетентност в различни медицински области, за да предостави медицински мониторинг от най-високо ниво. Всеки един от нас обича работата си и съзнателно е предпочел грижата за хора от третата възраст, която включва както медицински поглед, така и внимателно човешко отношение в общуването.